Rhythm Sticks 12 Pair

$32.71

12 pair wood rhythm sticks, 7″ x 3/4″ diameter.

Description

12 pair wood rhythm sticks, 7″ x 3/4″ diameter.